1. Projekty konstrukcji budynków i budowli przemysłowych:
- fundamenty maszyn i urządzeń
- fundamenty słupów, masztów, wież i kominów,
- hale, wiaty, zadaszenia,
- budynki produkcyjne,
- estakady przemysłowe, estakady podsuwnicowe,
- wieże, maszty, kominy
- zbiorniki, zasobniki, silosy

2. Opinie i ekspertyzy techniczne w obszarze budownictwa:
- oceny stanu technicznego budynków i budowli
- opinie techniczne związane ze zmianą funkcji lub przebudowy obiektów
- oceny stanu technicznego lub nośności konstrukcji przemysłowych

3. Projekty i wykonawstwo obiektów specjalistycznych:
- wiaty z ruchomym, rozsuwanym lub otwieranym dachem
- zadaszenia przesuwne
- przesuwne zadaszenia teleskopowe

4. Przeglądy okresowe obiektów w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

5. Analizy statyczno-wytrzymałościowe i termiczne elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji za pomocą MES:
- modelowanie i analiza wytrzymałościowa konstrukcji i urządzeń
- analizy termiczne elementów dla zagadnień stacjonarnych i niestacjonarnych
- analizy złożonych zagadnień w zakresie stateczności, dynamiki i termosprężystości

SZKOLENIA - METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W BUDOWNICTWIE (ROBOT, Femap/Nastran)

- analiza wyboczeniowa i podstawy teorii drugiego rzędu ustrojów prętowych
- analiza liniowa i nieliniowa ustrojów powierzchniowych (tarczowych, płytowych, powłokowych)
- analiza liniowa i nieliniowa ustrojów objętościowych

tworzenie stron www